nrc.next

In nrc.next werden met regelmaat stripreportages geplaatst. Van een actuele gebeurtenis werd verslag gedaan door een striptekenaar. 'De millenniumdoelen', 'de begrafenis van weduwe Rost van Tonningen', 'de Tilburgse Kermis': allemaal gebeurtenissen die door Studio De Leijer in beeld zijn gebracht en werden afgedrukt in bovengenoemde krant. Hiervan rechts enkele voorbeelden.

De cartoons hierboven stonden bij een artikel over tv-formats, waar wij ook enkele suggesties voor hadden.